Extra informatiebox FruitLent 
 

 

Sponsoring van FruitLent


Sponsoring voor ondernemingen
Voor 35 euro per jaar verkrijgt u een vermelding in de rubriek "sponsors" met een link naar de website van uw onderneming. Uiteraard ontvangt u voor het sponsoren ten behoeve van uw administratie een factuur. Indien u wilt sponsoren, neem dan contact op via e-mail.

Sponsoring voor particulieren
We hebben geen speciaal sponsorpakket voor particulieren (andere hobbytuinders) die plezier beleven aan deze website. Een vrijwillige bijdrage van enkele euro's (bijvoorbeeld 2 à 10 euro) is echter welkom. Niet voor de geldelijke opbrengst, want sponsorbijdragen die afkomstig zijn van particulieren zullen door ons worden overgemaakt naar een goed doel. Wij zien particuliere sponsoring dan ook vooral als blijk van waardering voor het werk dat we in dit initiatief steken. Ook indien u uw waardering voor ons werk wilt uiten zonder sponsorbijdrage dan stellen dat natuurlijk erg op prijs. Dit kan door middel van een e-mailtje met uw mening . Mocht u toch een sponsorbijdrage willen storten, dan kunt u ons bankrekeningnummer vinden onder "CONTACT" via de homepage.

Sponsors kunnen geen invloed uitoefenen op het inhoudelijke gedeelte van deze website. Zakelijke sponsoring kan worden geweigerd of beëindigd indien de aangeboden producten en/of diensten onvoldoende aansluiten bij de doelstellingen van Fruitlent en/of indien op wat voor wijze dan ook sprake is van van belangenverstrengeling.