Extra informatiebox FruitLent 
 

 

Copyright ©


Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot foto's, alsmede met betrekking tot de overige informatie en gegevens op deze website, zijn eigendom van de mensen achter FruitLent.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk niet toegestaan om foto's en overige informatie en gegevens van deze website te downloaden, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, op enige andere website te tonen of binnen enige andere computeromgeving te gebruiken, danwel op welke andere wijze dan ook te gebruiken of te doen gebruiken, anders dan het uitprinten of op elektronische wijze opslaan van volledige pagina's voor uw eigen, persoonlijke privé-thuisgebruik, mits auteursrechtelijke kennisgevingen intact blijven en de gegevens onbewerkt worden geprint danwel opgeslagen.

Nagenoeg alle foto's op deze website zijn gemaakt door de mensen achter FruitLent. Er wordt derhalve in beginsel geen gebruik gemaakt van foto's van derden, zoals op veel andere websites gebeurt. Indien en voor zover bij hoge uitzondering toch een foto van een derde partij wordt geplaatst, dan is dit uitdrukkelijk en met bronvermelding aangegeven.