© FruitLent

EXCLUSIEVE VRUCHTENTUIN OP DE RAND VAN DE STAD

   >> HOME      >>VRUCHTGROENTEN
   
       
  MELOENEN   © FruitLent
 

 

 

   
 

Naamgeving en herkomst

De meloen wordt gerekend tot de soort Cucumis melo en behoort daarmee tot hetzelfde geslacht als de komkommer en augurk. In botanisch opzicht staat de meloen zo ver van de komkommer en augurk af dat onderlinge kruisingen op natuurlijke wijze niet mogelijk zijn.

De soort Cucumis melo is genetisch diploid (2n =2x = 24). Het is onduidelijk uit welk gebied de soort van origine afkomstig is. Midden-Azië wordt vaak genoemd als het meest waarschijnlijke herkomstgebied. In 2000 werd echter een wetenschappelijk stuk gepubliceerd, waaruit naar voren kwam dat Afrika het meest waarschijnlijke herkomstgebied is.

Vast staat in ieder geval dat meloenen al zeer lang in cultuur zijn. Op Egyptische muurschilderingen die dateren van 2000-1500 voor Christus, worden reeds meloenen weergegeven en in Chinese literatuur van 1000-500 voor Christus worden reeds praktische adviezen voor de teelt van meloenen gegeven.

De meloen moet niet worden verward met de watermeloen (Citrullus vulgaris of Citrullus lanatus). De watermeloen staat in botanisch opzicht zelfs zo ver van de meloen af dat deze is ingedeeld in een ander geslacht. Het behoorlijk grote verschil tussen meloenen en watermeloenen is niet alleen zichtbaar aan de planten en de groeiwijze, maar ook aan de vruchten (schil, textuur en kleur van het vruchtvlees, smaak, het uiterlijk en de ligging van de zaden).

Teneinde de meloen beter te onderscheiden van de watermeloen, wordt de meloen ook wel aangeduid als suikermeloen of honingmeloen en in Engelstalige landen ook wel als "rockmelon".

 

   
       
 

Kenmerken en teelt

Meloenen zijn warmteminnende planten die daardoor het beste onder glas kunnen worden geteeld. Buitenteelt is in Nederland erg moeilijk: jonge meloenenplanten verdragen namelijk geen kou, terwijl de kans hierop nog erg groot is op het tijdstip dat ze buiten moeten worden uitgeplant. Buitenteelt zal derhalve alleen lukken indien er na het uitplanten geen koudeperiode is en dan nog zal de teelt uitsluitend succesvol kunnen zijn op warme en beschutte standplaatsen én indien gebruik wordt gemaakt van zeer vroeg rijpende rassen.

Meloenen worden in de kas het liefst vertikaal langs een touw geleid. De planten vragen dan de minste ruimte en geven de mooiste vruchten (geen ligplekken). De plantafstand in de rij bedraagt dan zo'n 45 à 50 cm. Onder platglas (en buiten) ben je echter aangewezen op liggende teelt.

De plant is een éénjarige klimplant met hechtranken. Aan de planten kunnen drie soorten bloemvormen worden aangetroffen: mannelijke bloemen (met alleen meeldraden), vrouwelijke bloemen (met alleen stampers) en gemengde tweeslachtige bloemen (met meeldraden en stampers). Vrouwelijke en gemengde bloemen hebben een vruchtbeginsel onder de bloem. Het spreekt voor zich dat alleen de vrouwelijke en gemengde bloemen vruchten kunnen zetten. Bij de meest gangbare meloenenrassen die in Nederland worden geteeld komen meestal mannelijke en gemengde bloemen voor (dus geen zuiver vrouwelijke bloemen). In de bladoksels van de hoofdstengel van de plant komen gewoonlijk uitsluitend mannelijke bloemen voor, zelden gemengde of vrouwelijke.

De vruchtzetting van meloen is een verhaal apart. Een vrouwelijke of gemengde bloem moet worden bevrucht alvorens deze kan uitgroeien tot een meloen. Gewoonlijk doen insecten (zoals bijen) dit, doch in menige hobbykas vliegen niet zo veel insecten waardoor de meloenen handmatig een handje moeten worden geholpen. Daarna is het de kunst om in één zetting circa 3 tot 6 vruchten aan één plant te krijgen (minimum en maximum gewenste aantal vruchten is mede afhankelijk van de vruchtgrootte van het betreffende ras). Het bijzondere is namelijk dat indien een meloenenplant eenmaal vruchten heeft gezet, dit de vorming van nieuwe vruchten belet. Het is dus de kunst om in één zetting meteen het gewenste aantal vruchten aan de plant te krijgen. Mochten er toch te weinig vruchten in één keer zijn gezet (bijvoorbeeld slechts 1 of 2), dan worden deze afgeplukt met het oogmerk om enkele dagen erna een nieuwe zetting met meer vruchten te verkrijgen.

Na de vruchtzetting gaat de meloenenplant nagenoeg stil staan in de groei. Alle energie gaat dan in de groei van de vruchten zitten. Doordat alle vruchten in één keer zijn gezet, zullen deze ook nagenoeg op hetzelfde tijdstip (binnen één week) afrijpen. Enige mate van oogstspreiding kan dus alleen verkregen worden door het aanplanten van rassen met verschillende rijpingstijden, of door het op verschillende momenten aanplanten van jonge meloenenplanten. Uitsluitend vroeg geplante meloenenplanten (d.w.z.: eind april tot begin mei) van rassen die niet al te laat rijpen, zijn echter in staat om na de eerste oogst nog een keer een rijpe tweede zetting te geven. De planten schieten na de oogst namelijk weer in de groei en vormen dan opnieuw vruchten. Deze tweede zetting zal dan in het najaar rijpen. Extra voorwaarde is dat de meloenplanten na de eerste oogst nog 100% vitaal zijn (en aan die voorwaarde wordt niet altijd voldaan).

De groente- en fruithandel maakt gebruik van een grove indeling van de verschillende rassen in diverse rasgroepen (hierna: cultivargroepen). Zo'n cultivargroep is soms genoemd naar een oud succesvol ras waar plantenveredelaars op voortgeborduurd hebben. Zo worden de hedendaagse Galiameloenen namelijk niet meer geproduceerd door planten van het originele ras 'Galia', maar door nieuwe verbeterde rassen die op de originele 'Galia' lijken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de cultivargroepen van de Charentaismeloenen en de Ogenmeloenen.

Er zijn nog veel meer cultivargroepen, doch we doen hier geen poging om deze uitputtend te behandelen, mede omdat een uitputtende behandeling onmogelijk is. Onderscheid tussen verschillende cultivargroepen vervaagt doordat onderlinge kruisingen heel gemakkelijk tot stand kunnen worden gebracht. Door onderlinge kruisingen kunnen weer nieuwe types op de markt worden gebracht die na een commerciëel succesvolle introductie een nieuwe cultivargroep kunnen gaan vormen.

De teelt van meloen is moeilijk. Niet alleen vanwege de bovenomschreven bijzonderheden omtrent de vruchtzetting, doch ook vanwege de grote vatbaarheid voor diverse bodemschimmels (zoals: Verticillium dahliae, Phomopsis sclerotioides en Fusarium oxysporum f.sp. melonis). Vanwege deze bodemschimmels kunnen meloenenplanten beter niet te vaak in dezelfde ondergrond van de hobbykas worden geplant en moet dus elk jaar van plaats worden gewisseld. Meloenen kunnen worden geënt op bepaalde pompoenenonderstammen die resistent zijn tegen sommige van de genoemde bodemschimmels.

Van de de schimmelziektes die de meloenenplanten bovengronds kunnen aantasten is echte meeldauw (Sphaerotheca fusca ofwel Sphaerotheca fuliginea) wel de belangrijkste. Er zijn rassen beschikbaar met resistentie tegen één of meer fysio's van de echte meeldauwschimmel.

 

 

 

de meloenenplanten groeien in de hobbykas van FruitLent langs een touw omhoog

de mannelijke bloemen bevinden zich meestal in de bladoksels op de hoofdstengel

de vrouwelijke (of gemengde) bloemen bevinden zich gewoonlijk aan de zijscheuten

 

Een voorbeeld van een meloen uit de cultivargroep "Ogenmeloenen". In dit geval het afgeleide ras 'Ha'on'.

Een voorbeeld van een meloen uit de cultivargroep "Charentaismeloenen". In dit geval het afgeleide ras 'Delta'.

       
 

Omschrijving collectie FruitLent

In de hobbykas van FruitLent worden elk jaar 10 à 15 meloenenplanten aangeplant, die vertikaal langs een touw omhoog worden geleid, met een onderlinge plantafstand van zo'n 45 à 50 cm.

Er is ervaring opgedaan met de volgende rassen (deze zijn dus niet allemaal elk jaar in FruitLent aanwezig):

Antalya (F1-hybride) - type Galia

Dit F1-hybride meloenenras behoort tot het type "Galia" en is ontwikkeld door Bakker Brothers: een Nederlandse familie die een veredelingsbedrijf bezit met vestigingen in Nederland, de Verenigde Staten en Tanzania.

Geeft ovale vruchten van 1,0 tot 1,5 kilogram zwaar. De schil is oranjegeel gekleurd en heeft een net. De netvorming is echter wat minder sterk dan bij de Galiameloenen 'Arava' en 'Masada'. Het lichtgroene vruchtvlees heeft een zoete smaak zonder overheersende aroma's. De zaadholte is verhoudingsgewijs klein. Rijpt ongeveer een week vroeger dan de standaard Galiameloen.

De planten groeien sterk, dat wil zeggen: minder sterk dan die van 'Arava' en sterker dan die van 'Masada'. 'Antalya' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1 en tegen Fusarium oxysporum f.sp. melonis fysio 0 en 1.

'Antalya' groeide in 2009 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Antalya' meloen   'Antalya' meloen gereed voor consumptie        
Arancino

Dit is een traditioneel ras, waarschijnlijk van Italiaanse afkomst.

Geeft tamelijk kleine gele vruchten met een vrij sterke netvorming op de schil. De vruchten worden maximaal circa 1,5 kilogram zwaar, doch bij meer vruchten aan één plant is het gemiddeld vruchtgewicht lager.

Het sappige vruchtvlees is oranje van kleur en heeft een goede smaak. Rijpe vruchten geuren sterk. Vroeg rijpend en lang houdbaar.

rijpende 'Arancino' meloen            
Arava (F1-hybride) - type Galia

Dit F1-hybride meloenenras behoort tot het type "Galia" en is net als de originele Galiameloen ontwikkeld in Israël en is genoemd naar de Arava-vallei in het zuiden van dat land. 'Arava' is afkomstig van de Agricultural Research Organization (ARO), beter bekend als het Volcani-instituut, welke valt onder het Ministry of Agriculture and Rural Development van de Israëlische staat. Binnen de groep van de Galiameloenen is 'Arava' een bekend commerciëel ras.

Geeft ovale vruchten van 1,0 tot 2,0 kilogram zwaar. De schil is oranjegeel gekleurd en heeft een net. Het lichtgroene vruchtvlees heeft een zoete smaak zonder overheersende aroma's. De zaadholte is verhoudingsgewijs klein tot middelgroot.

De planten groeien zeer krachtig en de vruchtzetting verloopt gemakkelijk. De vruchten rijpen iets later dan van de Galiameloenen 'Antalya' en 'Masada'. 'Arava' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Arava' groeide in 2009 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Arava' meloen   'Arava' meloen gereed voor consumptie        
Arizo

Dit ras wordt op de markt gebracht door Semillas Batlle S.A. te Molins de Rei (Barcelona, Spanje).

Geeft middelgrote tot tamelijk grote ovale uniforme vruchten (circa 1,5 à 2,0 kg). De geelgroene schil vertoont een sterke netvorming en is uitermate stevig. Het stevige vruchtvlees is lichtgroen van kleur en heeft een zoete smaak, zonder overheersende aroma's. Door de stevige schil zijn de vruchten goed transporteerbaar en bewaarbaar.

Krachtig groeiende planten met een goede productiviteit. Tamelijk vroeg rijpend.

'Arizo' groeide in 2013 voor het eerst in FruitLent.

nog onrijpe 'Arizo' meloen   'Arizo' meloen gereed voor consumptie        
Blanco de Ribatejo

Dit ras is waarschijnlijk van Spaanse of Portugese origine. Ook bekend als 'Branco do Ribatejo'. Er zijn enkele verschillende selecties in omloop.

Geeft langwerpig-ovale grote tot zeer grote uniforme vruchten (2,0-4,0 kg). De stevige wit gekleurde schil is overwegend glad met fijne lengtegroeven en soms een heel lichte netvorming. Het stevige vruchtvlees is wit van kleur en heeft een aangename zoete smaak.

Zeer krachtig groeiende planten met een goede productiviteit. Middellate rijping.

Door het grote formaat van de vruchten, denken we dat het gewenst is om de vruchten bij staande teelt te ondersteunen.

nog onrijpe 'Blanco de Ribatejo' meloenen            
Carosello Spuredda Leccese Scuro - type meloenkomkommer

Dit ras behoort tot de groep met de botanische naam Cucumis melo var. adzhur. Deze groep wordt ook wel aangeduid als "meloenkomkommer", al vormt de adzhur-groep vruchten met een wat minder lange vorm dan van de flexuosis-groep.

Het ras 'Carosello Spuredda Leccese Scuro' is een traditioneel ras uit de regio Apulië (Zuid-Italië) en is vernoemd naar de aldaar gelegen stad Lecce. Het wordt aldaar gezien als een echt streekproduct ("prodotto tipici").

De planten vormen mannelijke en vrouwelijke (geen hermafrodiede) bloemen en vormen na bestuiving van de vrouwelijke bloemen ovale tot iets langwerpige vruchten met een donkergroene kleur. De vorm en grootte van de vruchten kan onderling wat variëren. Stevig compact vruchtvlees. Zoals alle meloenkomkommers, is deze bedoeld om in het onrijpe stadium te gebruiken op een wijze die overeenkomt met komkommers.

Zaden van dit ras zijn wel reeds in de collectie aanwezig, doch dit ras heeft nog niet in FruitLent gegroeid. In een nog nader te bepalen seizoen zal dit ras in FruitLent worden geplant. Daarna zal de beschrijving hierboven zonodig worden aangepast of uitgebreid en zullen ook foto's worden geplaatst.

Delta (F1-hybride) - type Charentais

Dit F1-hybride ras behoort tot het type "Charentais". Zaden worden in Frankrijk door de Oxalis-groep in diverse supermarkten verkocht onder het Vita-label.

'Delta' is een zeer vroeg rijpend ras met tamelijk kleine ronde grijze vruchten van het type "Charentais". Het vruchtgewicht bedraagt circa 0,75 kg. De vruchten hebben vrijwel geen netvorming op de schil. Het stevige oranje vruchtvlees heeft een zoete aromatische smaak. De vruchten hebben de neiging om vlak voor de rijping aan de onderkant open te splijten.

De planten groeien krachtig en de vruchtzetting verloopt gemakkelijk.

'Delta' stond in 2006 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Delta' meloenen   'Delta' meloen gereed voor consumptie        
Emir (F1-hybride)

Het zou gaan om een F1-hybride ras dat speciaal is ontwikkeld voor de teelt in koudere gebieden door de botanicus James Wong in het Verenigd Koninkrijk. Het ras wordt vanaf omstreeks 2012 door diverse zaadfirma's op de markt gebracht (voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk).

De planten hebben een sterke tot zeer sterke groeikracht en vormen gemakkelijk vrouwelijke bloemen. In tegenstelling tot de meeste andere moderne meloenenrassen zijn deze bloemen zuiver vrouwelijk (en dus niet tweeslachtig). Een goede bestuiving is dus extra belangrijk, doch als aan deze voorwaarde is voldaan blijkt 'Emir' gemakkelijk vruchten te zetten en is het derhalve een gemakkelijk ras in de teelt.

De licht geribde vruchten zijn langwerpig-ovaal met een vruchtgewicht tot circa 1 kg. De vruchten rijpen zeer vroeg en hebben oranje gekleurd vruchtvlees met een zeer goede zoete smaak.

'Emir' zou resistent zijn tegen valse meeldauw.

rijpe 'Emir' meloen rijpe 'Emir' meloen
Enkele Net

Ook wel bekend als 'Westlandse Enkele Net'.

Dit oude ras werd vroeger door diverse zaadfirma's op de markt gebracht. Vandaag de dag zal het lastig zijn om nog zaden van dit oude Nederlandse ras te verkrijgen.

Het ras werd vroeger veel gebruikt voor de liggende teelt in de kas, of voor de teelt onder platglas. Bij staande teelt vallen de rijpende vruchten van de plant. Vandaar dat het ras voornamelijk liggend werd geteeld.

De vrucht is platrond en gemoot, heeft een sterk ontwikkeld kurkachtig net op de schil en weegt circa 1½ à 2 kg. Het vruchtvlees is lichtoranje en heeft een laag suikergehalte en is melig. De eetkwaliteit is derhalve buitengewoon matig. Om die reden vinden wij het in FruitLent geen enkel probleem dat zaden van dit ras lastig te verkrijgen zijn. We zouden hem immers toch niet willen telen.

In de teelt is het ras wel vrij gemakkelijk. Het ras groeit namelijk goed, is vrij goed bestand tegen ongunstige teeltomstandigheden, de vruchtzetting verloopt tamelijk gemakkelijk en de vruchten rijpen relatief snel.

De 'Enkele Net' meloen heeft nooit in FruitLent gestaan, doch in de jaren daarvoor is wel ervaring met dit ras opgedaan. Op basis van die ervaringen (zeer matige eetkwaliteit) zal dit ras niet in FruitLent worden aangeplant.

Galia - type Galia

Dit ras is ontwikkeld in Israël door de meloenenveredelaar Dr. Zvi Karchi op het Newe Ya'ar Research Center van de Agricultural Research Organization (ARO), uit een kruising van de bekende 'Ha-Ogen' met 'Krimka'. Het ras werd geïntroduceerd in 1973 en werd genoemd naar Karchi's eerste dochter en betekent "Goddelijke vloed" in het Hebreeuws.
'Galia' is geïntroduceerd als een F1-hybride ras. Het ras werd zodanig populair, dat door andere veredelaars nieuwe verbeterde rassen op de markt werden gebracht die veel op de oorspronkelijke 'Galia' lijken. Hierdoor is inmiddels een omvangrijke cultivargroep met Galiameloenen ontstaan. Door de populariteit worden rassen uit deze cultivargroep inmiddels wereldwijd geteeld en liggen deze overal in de winkelschappen.

Alhoewel de oorspronkelijke 'Galia' een F1-hybride ras betreft, gaat het bij de 'Galia' die in de collectie van FruitLent is opgenomen mogelijk toch om een zaadvaste selectie. Deze is afkomstig van Larosa Emanuele Sementi in Andria (Apulië, Italië). Waarschijnlijk dat de oorspronkelijke 'Galia' is gedehybridiseerd. Dit betekent dat de 'Galia' die in de collectie van FruitLent is opgenomen niet de oorspronkelijke 'Galia' betreft, doch een afgeleide zaadvaste selectie die veel op de oorspronkelijke 'Galia' lijkt.

'Galia' is een vroeg rijpend ras met middelgrote hoogronde tot ovale vruchten (1,0 tot 2,0 kg). De schil van rijpe vruchten is stevig, okergeel van kleur en voorzien van een mooi gevormd net. Het vruchtvlees is lichtgroen, stevig en zoet van smaak, zonder overheersende aroma's. Rijpe vruchten zijn redelijk goed bewaarbaar.

De planten groeien krachtig met een wat lang geleed vrij open gewas. Vormt gemakkelijk vruchtbloemen en de vruchtzetting verloopt relatief gemakkelijk.

Het oorspronkelijke ras 'Galia' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1 en we gaan er van uit dat dit ook geldt voor de selectie die in FruitLent aanwezig is.

Dit ras is in 2018 in FruitLent geplant, doch in de voorafgaande jaren waren reeds diverse F1-hybriden van het type 'Galia' getest. Er zijn nog geen foto's van deze 'Galia' geplaatst.

Green Nutmeg

Ook bekend als 'Netted Nutmeg Canteloupe' en 'Netted Gem Canteloupe'.

In 1863 beschreef Fearing Burr Jr. in totaal 12 verschillende meloenenrassen, waarbij 'Green Nutmeg' door hem werd aangeduid als één van de beste. Hij merkte toen op dat deze al lang in cultuur was en in bijna elke moestuin te vinden zou zijn. Dit oude Amerikaanse ras dateert derhalve van ruim vóór 1863 en is sindsdien altijd in gebruik gebleven.

Geeft ovale tot ronde kleine tot middelgrote vruchten (0,5-1,5 kg), waarvan de schil is voorzien van een extreem sterke netvorming (zie onderstaande foto). Door deze sterke netvorming is de meloen grijs gekleurd, omdat de werkelijke geelbruine kleur van de schil door de overdadige netvorming vrijwel niet meer te zien is.

De vruchten hebben een relatief grote zaadholte, met daar omheen groen gekleurd vruchtvlees dat bekend staat om de zeer goede aromatische zoete smaak. De smaak wordt wel omschreven als kruidig, met een hint van nootmuskaat, vandaar de naam van dit ras.

De planten zijn groeikrachtig en vruchtbaar. Vroeg rijpend.

'Green Nutmeg' groeide in 2013 voor het eerst in de hobbykas van FruitLent. In datzelfde jaar hebben we dit ras ook buiten geteeld en we behaalden daarbij opvallend goede resultaten. Onze planten in de buitenteelt groeiden op een warme beschutte plaats en 2013 was een goede zomer, dit heeft natuurlijk meegeholpen. De planten hadden buiten talloze vruchten gevormd en deze rijpten in de maand september af.

rijpende 'Green Nutmeg' meloenen            
Hale's Best Jumbo

Dit ras werd in 1923 ontdekt door I.D. Hale nabij Brawley (Californië), naar verluidt in een productieveld van een Japanse meloenenteler die naar Californië was geëmigreerd.

De vrucht is vrij groot (circa 1,8 kg), iets gemoot en heeft een geelgroene tot oranje schil met een grof net. Door dit grove net is de oorspronkelijke kleur van de schil nauwelijks zichtbaar.

De zaadholte is verhoudingsgewijs klein en het oranje gekleurde vruchtvlees is stevig met een zoete smaak zonder overheersende aroma's. Rijpt middentijds.

Dit ras zou enige resistentie hebben tegen echte meeldauw.

rijpe meloen 'Hale's Best Jumbo'   rijpe meloen 'Hale's Best Jumbo' gereed voor consumptie        
Ha'on - type Ogen

De Ogenmeloen is van origine zeer waarschijnlijk afkomstig uit Hongarije, doch deze wordt in zijn algemeenheid vereenzelfigd met de kibboets Ha-Ogen in Israël ("Ha'ogen" betekent "het anker" in het Hebreeuws). Vanuit de kibboets Ha-Ogen kwamen meloenen van dit type in de jaren '70 van de vorige eeuw op de markt. Het type werd vervolgens in de jaren '80 erg populair. In die tijd werden meloenen ook nog op commerciële basis in de Nederlandse glastuinbouw geteeld en besloegen de meloenen van dit type ongeveer 75% van de totale Nederlandse aanvoer. Nadien werd het type Ogenmeloen verdrongen door de eveneens uit Israël afkomstige 'Galia' (welke op zijn beurt overigens was ontstaan uit een kruising met de Ogenmeloen). Het ras 'Ha'on' wordt gezien als een verbetering van het originele ras 'Ogen'. Het ras 'Ha'on' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1 en dat is overigens ook meteen (nagenoeg) het enige verschil met het originele ras 'Ogen'.

Zaden van 'Ha'on' (of van de voorganger 'Ogen') worden door verschillende zaadfirma's op de markt gebracht.

Dit tamelijk vroeg rijpende ras geeft kleine tot middelgrote licht gemote vruchten (gemiddeld 1,0 kg) met een ronde tot hoogronde vorm. De schil is dun, glad en matig stevig. In het rijpe stadium is vrijwel geen net aanwezig. Tijdens de rijping verkleurt de schil vrij langzaam naar groengeel tot geel. Het vruchtvlees is lichtgroen van kleur, vrij stevig en voortreffelijk van smaak, zonder overheersende aroma's. Het komt relatief vaak voor dat vruchten uitgroeien met een vergrote stempelpunt (de zogenaamde "apekontjes"). Rijpe vruchten geuren heerlijk en kunnen een paar dagen blijven liggen, zonder dat de kwaliteit snel terug loopt.

'Ha'on' groeit sterk en de vruchtzetting verloopt relatief gemakkelijk.

'Ha'on' groeide in 2006 voor het eerst in FruitLent, doch er bestond ook in de jaren daarvoor al ruime ervaring met dit ras. In FruitLent is dit nog steeds één van de favorieten, vanwege de relatief gemakkelijke teelt en de prima kwaliteit.

rijpende 'Ha'on' meloenen   rijpe 'Ha'on' meloenen   rijpende 'Ha'on' meloenen  
rijpende 'Ha'on' meloenen aan de plant   'Ha'on' meloen gereed voor consumptie        
Jaune Canari 2 - type wintermeloen

Dit ras behoort tot het type "wintermeloen" en kent diverse synoniemen, zoals: 'Jaune Canaria 2', 'Amarillo Canaria', 'Amarillo Canario' en 'Jaune d'or d'Espagne 2'.

De vruchten hebben een stevige gladde kanariegele schil. Het vruchtvlees is stevig en vrijwel wit van kleur, met rondom de zaadholte een lichtroze zweem. Zoet van smaak. Rijpt wat later. Zoals bij alle wintermeloenen zijn de rijpe vruchten goed bewaarbaar.

'Jaune Canari 2' groeide in 2008 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Jaune Canari 2' meloen   'Jaune Canari 2' meloen gereed voor consumptie        
Kazakh - type Honeydew

'Kazakh' is een ras welke van origine uit Kazachstan afkomstig is. Alhoewel er toch wel enkele uiterlijke verschillen bestaan, wordt het ras wel gerekend tot het type "Honeydew".

Geeft kleine ovale vruchten (circa 0,7 kg) met een harde gladde donkergroene schil welke in het rijpe stadium verkleurt naar geel. Het vruchtvlees heeft een stevige textuur en is wit van kleur en zoet van smaak. Rijpt zeer vroeg. De vruchten zijn goed bewaarbaar.

'Kazakh' groeide in 2008 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Kazakh' meloen   rijpe 'Kazakh' meloen        
Kirkagaç - type wintermeloen

Deze traditionele Turkse variëteit is genoemd naar het gelijknamige district in de provincie Manisa in Turkije. Het ras wordt ook wel aangeduid met de naam "Gods Head". Er zijn verschillende varianten van dit type op de markt. Wordt gerekend tot de wintermeloenen (Cucumis melo var. inodorus).

'Kircagaç' geeft ronde tot langwerpige zeer grote vruchten (2,0 - 4,5 kg) met een zeer stevige schil met een onregelmatig oppervlak. In het onrijpe stadium hebben de vruchten reeds een merkwaardige kleurstelling, namelijk een geelgroene basiskleur met onregelmatige donkergroene vlekken. In het rijpe stadium wijzigt de basiskleur naar donkergeel en blijven de onregelmatige donkergroene vlekken in stand. Door de stevige schil zijn ze (zoals alle wintermeloenen) goed bewaarbaar en goed transporteerbaar. De vruchten rijpen laat.

Het wit tot lichtgroen gekleurde vrij stevige vruchtvlees is sappig en kan in het volledig uitgerijpte stadium een merkwaardige doorschijnende glazige structuur krijgen (zie één van onderstaande foto's). Het vruchtvlees heeft een zoete licht aromatische smaak. Door de "crispy bite" wordt deze ook wel vergelijken met watermeloenen.

De planten groeien middelmatig sterk. De eerste vrouwelijke bloemen bloeien wat later dan bij andere rassen. Door het grote formaat van de vruchten, denken we dat het gewenst is om de vruchten bij staande teelt te ondersteunen.

'Kircagaç' groeide in 2013 voor het eerst in FruitLent.

'Kircagaç' meloen   'Kircagaç' meloen gereed voor consumptie   geoogste 'Kircagaç' meloen  
Magenta (F1-hybride) - type Charentais

Dit F1-hybride ras is omstreeks 2004 door Nunhems Zaden (hoofdvestiging in Limburg) op de markt gebracht. Het ras behoort tot het type "Charentais". Het ras is door Nunhems Zaden voor de buitenlandse markt ontwikkeld en heeft daar inmiddels een belangrijk marktaandeel. Dit is de Engelstalige productfolder van Nunhems: PDF-bestand openen (299 kB).
In Nederland worden zaden van 'Magenta' voor particuliere tuinders tegen een behoorlijk hoge prijs in de pakjeshandel aangeboden door Oranjeband Zaden (onderdeel van Nunhems Zaden).

Het ras rijpt vrij laat en geeft grijze middelgrote ovale vruchten (circa 1,3 à 1,6 kg) die een grof net op de schil hebben. De vruchten vallen in het rijpe stadium niet van de plant. De vruchten hebben een relatief kleine zaadholte. Het vruchtvlees is zeer stevig, zoet van smaak met een middelmatig sterk aroma, dat niet door iedereen op prijs wordt gesteld. De naam van het ras duidt op de intens oranje kleur van het vruchtvlees. De vruchten geuren in het rijpe stadium vrijwel niet. De schil van de vruchten blijft ook in het rijpe stadium zeer stevig. Het stevige vruchtvlees wordt naar de schil toe steeds harder, waardoor rondom de schil een brede rand van het vruchtvlees niet wordt gegeten.

De planten groeien sterk tot zeer sterk en de vruchtzetting verloopt gemakkelijk. 'Magenta' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1 en 2 en tegen Fusarium oxysporum f.sp. melonis fysio 0, 1 en 2.

Mede door de zeer stevige schil en het harde vruchtvlees zijn de vruchten in het rijpe stadium goed bewaarbaar en goed transporteerbaar. 'Magenta' moet dan ook vooral worden gezien als een commercieel ras, waarbij tijdens het selectieproces een groot belang werd gehecht aan de bewaar- en transporteigenschappen. Voor een hobbytuinder zijn deze eigenschappen van minder belang, waardoor wij van mening zijn dat in een hobbytuin beter voor een ander ras kan worden gekozen waarvan de zaden minder kostbaar zijn, de vruchten vroeger afrijpen, de planten iets minder krachtig groeien en het vruchtvlees tot dichter bij de schil kan worden gegeten.

'Magenta' groeide in 2008 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Magenta' meloenen   rijpe 'Magenta' meloenen   rijpe 'Magenta' meloen, gereed voor consumptie   rijpe 'Magenta' meloen
Masada (F1-hybride) - type Galia

Dit meloenenras behoort tot het type "Galia" en wordt door de Duitse zaadfirma Sperli op de markt gebracht.

Geeft ovale vruchten (circa 0,9 à 1,3 kg) met een zeer stevige oranjegele schil met net. Het zeer stevige lichtgroene vruchtvlees heeft een goede zoete smaak zonder overheersende aroma's. De zaadholte is verhoudingsgewijs klein. Rijpt vroeg, ongeveer gelijk met 'Antalya'.

De planten groeien middelsterk, dat wil zeggen: iets minder krachtig dan van 'Antalya' en duidelijk minder krachtig dan van 'Arava'. 'Masada' is resistent tegen echte meeldauw en tegen Fusarium oxysporum f.sp. melonis fysio 0, 1 en 2.

'Masada' groeide in 2009 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Masada' meloen   'Masada' meloen gereed voor consumptie        
Minnesota Midget

'Minnesota Midget' is een ras dat behoort tot het type "Cantaloep". Het ras is in 1948 geïntroduceerd door de University of Minnesota (USA).

'Minnesota Midget' is één van de vroegst rijpende rassen, waarbij de vruchten gemakkelijk van de plant vallen zodra ze zijn gerijpt. Geeft kleine vruchten (circa 0,6 kg) met sterke netvorming. Het vrij stevige oranje vruchtvlees is zoet van smaak zonder overheersende aroma's. Rijpe vruchten zijn niet zo lang bewaarbaar, omdat het vruchtvlees dan vrij snel zacht wordt.

De planten groeien niet erg krachtig en de vruchtzetting verloopt gemakkelijk. Volgens sommige bronnen zou 'Minnesota Midget' resistent zijn tegen Fusarium oxysporum f.sp. melonis. Wij weten niet zeker of dit klopt. Indien dit juist is, dan verwachten we dat de resistentie één fysio van Fusarium zal betreffen.

'Minnesota Midget' groeide in 2008 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Minnesota Midget' meloenen   rijpe 'Minnesota Midget' meloen        
Oranje Ananas

Dit oude ras wordt door verschillende zaadfirma's op de markt gebracht. In Engeland wordt dit ras door een zaadfirma ook verkocht onder de naam 'No Name', doch er zullen (zoals bij meer oude rassen het geval is) ongetwijfeld nog wel meer locale namen circuleren.

'Oranje Ananas' is een laat rijpend ras met grote vruchten (1,5 à 2,5 kg) die in het onrijpe stadium een lichtgroene kleur hebben met scherp begrensde donkergroene vlekken. Deze vlekken kleuren bij rijping door naar oranjerood. De vruchten zijn hoogrond en duidelijk gemoot. De vruchten vormen geen net op de schil. In het rijpe stadium geuren de vruchten zeer sterk. Het vruchtvlees is oranje van kleur, sappig en zeer goed van smaak. Van belang is echter dat de vruchten niet overrijp worden geconsumeerd; het vruchtvlees verliest dan zijn stevigheid en loopt in kwaliteit terug, ook omdat het sterke aroma dan te overheersend kan zijn. De vruchten hebben de neiging om in het rijpe stadium aan de onderzijde open te splijten.

De planten groeien in het jonge stadium wat minder sterk, doch zodra de plant groter wordt is de groei krachtig. Het ras bloeit later dan de meeste andere rassen; mede hierdoor rijpen de vruchten ook later. De vruchtzetting verloopt niet zo gemakkelijk. Dit komt ook omdat de planten relatief weinig vrouwelijke bloemen vormen. Al met al is 'Oranje Ananas' een moeilijk ras om te telen.

Vroeger werd 'Oranje Ananas' wel incidenteel geteeld in de Nederlandse professionele tuinbouw en kwamen er derhalve wel wat vruchten van dit ras op de markt. Aangezien de commerciële teelt van meloenen in Nederland nagenoeg verdwenen is en dit ras in de buitenlandse commerciële teelten geen betekenis heeft, zult u derhalve geen 'Oranje Ananas' meer aantreffen bij de gespecialiseerde groenten- en fruitzaak. Indien u dit oude ras derhalve nog wilt proeven, zult u het zelf moeten telen. Aangezien de teelt van dit oude ras moeizaam is, zijn de geoogste vruchten dan dus extra exclusief !

'Oranje Ananas' groeide in 2006 voor het eerst in FruitLent, doch er bestond ook in de jaren daarvoor al ruime ervaring met dit ras.

plant met onrijpe vruchten van meloen 'Oranje Ananas'   rijpe vrucht van meloen 'Oranje Ananas'   rijpe vrucht van meloen 'Oranje Ananas'    
onrijpe vruchten van meloen 'Oranje Ananas'   meloen 'Oranje Ananas' gereed voor consumptie        
Peldor (F1-hybride) *

Dit is een F1-hybride ras welke in FruitLent werd ontwikkeld. Alle FruitLent-meloenenrassen hebben een goede geschiktheid voor Nederlandse kasteelt en zijn verhoudingsgewijs gemakkelijk in de teelt. Zaden van 'Peldor' waren alleen via FruitLent te verkrijgen, maar worden op dit moment niet meer geproduceerd.

'Peldor' rijpt tamelijk vroeg en geeft vrij kleine ronde tot ovale vruchten (circa 0,75 kg) die bij rijping verkleuren van grijsgroen naar donkergeel. De vruchten zijn licht gemoot en vormen weinig tot geen net op de schil. Rijpe vruchten geuren tamelijk sterk. Het vruchtvlees is vrij stevig, oranje van kleur en smaakt prima, zonder overheersende aroma's. Bij het doorsnijden van de vruchten is de oranje kleur van het vruchtvlees scherp begrensd met een vrij dikke groene rand onder de schil. Dit is op één van de onderstaande foto's goed zichtbaar.

De planten hebben een middelsterke groeikracht en de vruchtzetting verloopt gemakkelijk. 'Peldor' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Peldor' groeide in 2007 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Peldor' meloenen   rijpende 'Peldor' meloenen        
rijpe 'Peldor' meloen   rijpe 'Peldor' meloen gereed voor consumptie      
Pelfirst (F1-hybride) *

'Pelfirst' is een experimenteel F1-hybride ras uit FruitLent, waarvan in 2015 voor het eerst zaden werden geproduceerd. Het ras wordt in 2016 voor het eerst getest. Voor alle FruitLent-meloenenrassen geldt dat deze een goede geschiktheid hebben voor Nederlandse kasteelt en verhoudingsgewijs gemakkelijk zijn in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelfirst' rijpt vroeg tot zeer vroeg. Geeft kleine tot middelgrote licht gemote ovale vruchten (tot maximaal 1 kg zwaar). De vruchten hebben in het rijpe stadium een groengele schil die is voorzien van flinke netvorming. De schil is behoorlijk stevig, maar wel dun. Hierdoor is het onderliggende vruchtvlees bijna tot op de schil eetbaar. Het vruchtvlees is zacht van structuur, groen van kleur en heeft een zeer goede zoete smaak.

Door de stevige schil hebben de rijpe vruchten een redelijke bewaarbaarheid, echter het vruchtvlees kan bij langere bewaring te zacht worden.

De planten van 'Pelfirst' groeien krachtig. De vruchtzetting verloopt vrij gemakkelijk. 'Pelfirst' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

rijpe 'Pelfirst' meloen   binnenzijde rijpe 'Pelfirst' meloen        
Pelgreen (F1-hybride) *

'Pelgreen' is een experimenteel F1-hybride ras uit FruitLent, waarvan in 2015 voor het eerst zaden werden geproduceerd. Het ras wordt in 2016 voor het eerst getest. Voor alle FruitLent-meloenenrassen geldt dat deze een goede geschiktheid hebben voor Nederlandse kasteelt en verhoudingsgewijs gemakkelijk zijn in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelgreen' rijpt middentijds. Geeft middelgrote tot tamelijk grote ovale vruchten (tot 1,75 kg zwaar). De vruchten hebben in het rijpe stadium een zeer stevige gele tot oranjegele schil die is voorzien van sterke netvorming. De vruchten lijken veel op die van het type 'Galia'.

De zaadholte is opvallend klein, met daaromheen groenwit gekleurd vruchtvlees met een zoete smaak.

De planten van 'Pelgreen' groeien krachtig. De vruchtzetting verloopt vrij gemakkelijk. 'Pelgreen' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

rijpe 'Pelgreen' meloen   rijpe 'Pelgreen' meloen gereed voor consumptie        
Pelhari (F1-hybride) *

'Pelhari' is een experimenteel F1-hybride ras uit FruitLent, waarvan in 2016 voor het eerst zaden werden geproduceerd. Het ras is in 2018 voor het eerst getest. Voor alle FruitLent-meloenenrassen geldt dat deze een goede geschiktheid hebben voor Nederlandse kasteelt en verhoudingsgewijs gemakkelijk zijn in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelhari' is een ras met middelgrote licht geribde ovale vruchten (circa 1,5 kg) met een vrij stevige gladde geel gekleurde schil. De vruchten rijpen middentijds. Licht oranje gekleurd vruchtvlees met een zeer goede zoete smaak. Rijpe vruchten zijn vrij goed bewaarbaar.

Met de licht oranje kleur van het vruchtvlees waren wij overigens nogal verrast, want op grond van de afstamming van deze F1-hybride had het vruchtvlees eigenlijk lichtgroen van kleur moeten zijn. De wonderen zijn de wereld nog niet uit !

Tamelijk groeikrachtige planten met redelijk gemakkelijke vruchtzetting. 'Pelhari' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

rijpende 'Pelhari' meloen rijpe 'Pelhari' meloen rijpe 'Pelhari' meloen  
Pelmin (F1-hybride) *

Dit is een F1-hybride ras welke in FruitLent werd ontwikkeld. Alle FruitLent-meloenenrassen hebben een goede geschiktheid voor Nederlandse kasteelt en zijn verhoudingsgewijs gemakkelijk in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelmin' rijpt zeer vroeg, waarbij de vruchten gemakkelijk van de plant vallen zodra ze zijn gerijpt. Geeft kleine licht gemote vruchten (circa 0,5 - 0,7 kg) met lichte tot sterke netvorming. Het vruchtvlees is in het midden van de vrucht oranje gekleurd en verkleurt naar de schil toe groener. De kleur van het vruchtvlees is meer oranje naarmate de vrucht rijper is. De smaak is zoet tot zeer zoet, zonder overheersende aroma's.

De planten groeien middelmatig krachtig tot krachtig en de vruchtzetting verloopt zeer gemakkelijk. 'Pelmin' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Pelmin' groeide in 2009 voor het eerst in FruitLent.

'Pelmin' meloenen (onrijp)   rijpende 'Pelmin' meloenen   'Pelmin' meloenen (rijp)    
rijpe 'Pelmin' meloen   'Pelmin' meloenen gereed voor consumptie      
Pelmonde (F1-hybride) *

Dit is een F1-hybride ras welke in FruitLent werd ontwikkeld. Alle FruitLent-meloenenrassen hebben een goede geschiktheid voor Nederlandse kasteelt en zijn verhoudingsgewijs gemakkelijk in de teelt. Zaden waren alleen via FruitLent verkrijgbaar, maar worden op dit moment niet meer geproduceerd doordat één van de inteeltlijnen verloren is gegaan. Wellicht doen we later nog eens een poging om deze hybride te reconstrueren.

'Pelmonde' rijpt vroeg. Geeft ovale middelgrote vruchten (circa 1 kg) die in het onrijpe stadium tamelijk donkergroen van kleur zijn en in het rijpe stadium doorkleuren naar geel. De schil kan een lichte netvorming vertonen. Het lichtgroene vruchtvlees is stevig en zoet van smaak (zonder overheersende aroma's). De stevige vruchten zijn goed houdbaar.

De planten van 'Pelmonde' groeien krachtig. De vruchtzetting verloopt vrij gemakkelijk. 'Pelmonde' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Pelmonde' groeide in 2012 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Pelmonde' meloen   rijpende 'Pelmonde' meloenen   'Pelmonde' meloen gereed voor consumptie    
Pelnuba (F1-hybride) *

'Pelnuba' is een experimenteel F1-hybride ras uit FruitLent, waarvan in 2016 voor het eerst zaden werden geproduceerd. Voor alle FruitLent-meloenenrassen geldt dat deze een goede geschiktheid hebben voor Nederlandse kasteelt en verhoudingsgewijs gemakkelijk zijn in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelnuba' geeft vrij grote ovale vruchten, waarbij de stevige schil is voorzien van een sterke netvorming. Het vruchtvlees is vrij stevig, groen van kleur, maar kan rond de zaadholte een lichte oranje verkleuring krijgen. Goede zoete smaak. Rijpt middentijds tot vrij laat. Rijpe vruchten zijn goed bewaarbaar.

Sterke groeikracht met een redelijk gemakkelijke vruchtzetting.

Dit ras werd in 2017 voor het eerst in FruitLent geplant, maar toen is de teelt grotendeels mislukt (welke mislukking overigens niets met dit ras te maken had). Het ras is in 2019 opnieuw geplant en getest.

onrijpe 'Pelnuba' meloen   rijpe 'Pelnuba' meloen   rijpe 'Pelnuba' meloen    
Pelora (F1-hybride) *

Dit is een F1-hybride ras welke in FruitLent werd ontwikkeld. Alle FruitLent-meloenenrassen hebben een goede geschiktheid voor Nederlandse kasteelt en zijn verhoudingsgewijs gemakkelijk in de teelt.
Zaden waren tot en met het jaar 2011 alleen via FruitLent verkrijgbaar. Sinds het najaar van 2012 wordt deze ook verkocht via Vreeken's Zaden te Dordrecht.

'Pelora' rijpt middentijds en geeft tamelijk grote ovale vruchten (circa 1,4 kg) met in het onrijpe stadium een lichtgroene schil met onscherp begrensde donkergroene vlekken. Bij rijping verkleurt de schil naar geelgroen met oranjegele vlekken. De schil heeft ook bij volledige rijpheid geen netvorming. Rijpe vruchten geuren sterk. Het vruchtvlees is zacht van structuur en smaakt zeer zoet met een sterk aroma. Alhoewel de kwaliteit van het vruchtvlees uitmuntend is, loopt de kwaliteit bij overrijpheid terug. Niet te lang bewaren en snel opeten is derhalve het advies !

De planten hebben een sterke tot zeer sterke groeikracht en de vruchtzetting verloopt redelijk gemakkelijk. 'Pelora' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Pelora' groeide in 2007 voor het eerst in FruitLent, doch er bestond ook in de jaren daarvoor al ruime ervaring met dit zelf ontwikkelde F1-hybride ras. Het ras kent inmiddels een kleine schare liefhebbers die telkens opnieuw naar 'Pelora' vragen vanwege de uitmuntende eetkwaliteit.

rijpe 'Pelora' meloen   rijpende 'Pelora' meloenen   'Pelora' meloen gereed voor consumptie    
Pelquint (F1-hybride) *

Dit is een experimentele F1-hybride, welke in FruitLent werd ontwikkeld. Alle FruitLent-meloenenrassen hebben een goede geschiktheid voor Nederlandse kasteelt en zijn verhoudingsgewijs gemakkelijk in de teelt. Zaden van 'Pelquint' waren alleen via FruitLent te verkrijgen, maar worden op dit moment niet meer geproduceerd.

'Pelquint' geeft middelgrote tot tamelijk grote vruchten (circa 1,6 kg) met een hoogronde vorm en een tamelijk sterke netvorming op de schil. In het rijpe stadium ondergaat de basiskleur van de schil een kleuromslag, waarbij de groene kleur overgaat in een groengele kleur. Deze kleuromslag verloopt echter vrij snel en is relatief onopvallend, terwijl de vruchten door hun wat grotere gewicht op dat moment vrij gemakkelijk van de plant kunnen vallen. Tijdens de rijpingsperiode is enige oplettendheid derhalve vereist, teneinde de vruchten tijdig te oogsten voordat ze van de plant vallen.

De vruchten rijpen tamelijk vroeg. Het oranje gekleurde vruchtvlees is sappig en heeft een vrij zoete smaak.

De planten hebben een tamelijk sterke groeikracht met relatief gemakkelijke vruchtzetting. 'Pelquint' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Pelquint' groeide in 2013 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Pelquint' meloen   rijpe 'Pelquint' meloen      
rijpe 'Pelquint' meloen gereed voor consumptie   rijpende 'Pelquint' meloenen        
Pelresi (F1-hybride) *

'Pelresi' is een experimenteel F1-hybride ras uit FruitLent, waarvan in 2015 voor het eerst zaden werden geproduceerd. Voor alle FruitLent-meloenenrassen geldt dat deze een goede geschiktheid hebben voor Nederlandse kasteelt en verhoudingsgewijs gemakkelijk zijn in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelresi' rijpt tamelijk vroeg. Geeft middelgrote licht gemote ovale vruchten (tot 1,5 kg zwaar). De vruchten hebben in het rijpe stadium een stevige gele tot groengele schil die is voorzien van sterke netvorming. In het rijpe stadium kunnen de vruchten van de plant vallen. Regelmatig controleren en doorplukken is dus gewenst.

Het vruchtvlees is oranje van kleur en heeft een zeer goede zoete smaak. Alhoewel de kwaliteit van het vruchtvlees prima is, wordt het vruchtvlees vrij snel zacht en loopt de kwaliteit bij overrijpheid terug. Niet te lang bewaren en snel opeten is derhalve het advies !

De planten van 'Pelresi' groeien krachtig. De vruchtzetting verloopt vrij gemakkelijk. 'Pelresi' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

rijpe 'Pelresi' meloen   rijpe 'Pelresi' meloen        
Pelrocca (F1-hybride) *

'Pelrocca' is een experimenteel F1-hybride ras uit FruitLent, waarvan in 2018 voor het eerst zaden werden geproduceerd. Voor alle FruitLent-meloenenrassen geldt dat deze een goede geschiktheid hebben voor Nederlandse kasteelt en verhoudingsgewijs gemakkelijk zijn in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelrocca' is een ras met middelgrote zeer licht geribde ovale vruchten met een stevige gladde geel gekleurde schil. De schil is nauwelijks voorzien van netvorming. De vruchten rijpen middentijds. Het vruchtvlees is licht oranje gekleurd, vrij stevig, maar toch zeer sappig en heeft een zeer goede zoete smaak. Rijpe vruchten zijn goed bewaarbaar.

Met de licht oranje kleur van het vruchtvlees waren wij overigens nogal verrast, want op grond van de afstamming van deze F1-hybride had het vruchtvlees eigenlijk lichtgroen van kleur moeten zijn. De wonderen zijn de wereld nog niet uit !

Groeikrachtige planten met redelijk gemakkelijke vruchtzetting. 'Pelrocca' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

Dit ras groeide in 2019 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Pelrocca' meloen   rijpe 'Pelrocca' meloen        
Pelstar (F1-hybride) *

'Pelstar' is een experimenteel F1-hybride ras uit FruitLent, waarvan in 2015 voor het eerst zaden werden geproduceerd. Voor alle FruitLent-meloenenrassen geldt dat deze een goede geschiktheid hebben voor Nederlandse kasteelt en verhoudingsgewijs gemakkelijk zijn in de teelt. Zaden zijn alleen via FruitLent te verkrijgen.

'Pelstar' rijpt vroeg. Geeft middelgrote licht gemote ronde tot ovale vruchten. De vruchten hebben in het rijpe stadium een gele schil die is voorzien van weinig netvorming. De schil is behoorlijk stevig, maar wel dun. Hierdoor is het onderliggende vruchtvlees bijna tot op de schil eetbaar. Het vruchtvlees is gemiddeld stevig van structuur, groen van kleur en heeft een zeer goede zoete smaak.

Met de groene kleur van het vruchtvlees waren wij overigens nogal verrast, want op grond van de afstamming van deze F1-hybride had het vruchtvlees eigenlijk oranje van kleur moeten zijn. De wonderen zijn de wereld nog niet uit !

De planten van 'Pelstar' groeien krachtig. De vruchtzetting verloopt vrij gemakkelijk. 'Pelstar' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Pelstar' groeide in 2016 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Pelstar' meloen   rijpe 'Pelstar' meloen        
Pelsun (F1-hybride) * - type wintermeloen

Dit is een F1-hybride ras van het type wintermeloen, welke in FruitLent werd ontwikkeld. Alle FruitLent-meloenenrassen hebben een goede geschiktheid voor Nederlandse kasteelt en zijn verhoudingsgewijs gemakkelijk in de teelt. Zaden waren alleen via FruitLent te verkrijgen, maar worden op dit moment niet meer geproduceerd.

'Pelsun' rijpt vroeg tot zeer vroeg. Geeft enigszins kegelvormige kleine tot middelgrote vruchten (circa 0,75 kg) met lichte tot middelsterke netvorming. Het stevige vruchtvlees is lichtgroen tot wit van kleur en heeft een zoete smaak, zonder overheersende aroma's. Het vruchtvlees kleurt lichter naarmate de vruchten rijper zijn. Rijpe vruchten zijn redelijk goed houdbaar.

De planten van 'Pelsun' groeien krachtig tot zeer krachtig. De vruchtzetting verloopt vrij gemakkelijk. 'Pelsun' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'Pelsun' groeide in 2012 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Pelsun' meloenen   'Pelsun' meloen gereed voor consumptie        
Petit Gris de Rennes

Een ras van zeer oude Franse traditie. De bisschop van Rennes noemde deze al rond 1600 !
Nog steeds een culinair hoogstandje in Cesson-Sévigné, juist ten oosten van Rennes (Bretagne, Frankrijk).
Zaden zijn uitsluitend verkrijgbaar via enkele gespecialiseerde zaadfirma's.

Geeft vrij laat rijpende kleine ronde vruchten met in het rijpe stadium een grijsgroene schil. Het vruchtvlees is stevig, zelfs licht knapperig, oranje van kleur en zeer zoet van smaak met een sterk aroma. De kwaliteit is derhalve uitmuntend, mits het sterke aroma op prijs wordt gesteld. Heeft de neiging om bij rijpheid aan de steelkant open te scheuren.

De planten groeien sterk en geven een wat rommelig gewas. De planten beginnen ten opzichte van andere rassen gewoonlijk wat later met de vruchtzetting. Dit is mede de reden waarom de vruchten wat later afrijpen.

'Petit Gris de Rennes' groeide in 2006 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Petit Gris de Rennes' meloen   'Petit Gris de Rennes' meloen gereed voor consumptie        
Piel de Sapo - selecció Torpedo - type wintermeloen

Dit is een selectie uit het bekende Spaanse ras 'Piel de Sapo'. Deze selectie met de aanduiding 'Torpedo' wordt op de markt gebracht door Semillas Batlle S.A. te Molins de Rei (Barcelona, Spanje). Wordt gerekend tot de wintermeloenen (Cucumis melo var. inodorus).

Geeft langwerpige grote tot zeer grote vruchten (circa 3 kg) met een stevige wat bobbelige middelgroene schil met enkele donkergroene vlekken. De schil is een beetje zoals de huid van een pad; daaraan dankt deze meloen ook zijn naam (piel = huid, sapo = pad). Het lichtgroen tot wit gekleurde vruchtvlees is stevig en zoet van smaak. Rijpt laat. Door de stevige schil zijn ze (zoals alle wintermeloenen) goed bewaarbaar en goed transporteerbaar.

De planten groeien krachtig en geven aanvankelijk niet zo veel vrouwelijke bloemen.

Door het grote formaat van de vruchten, denken we dat het gewenst is om de vruchten bij staande teelt te ondersteunen.

'Piel de Sapo' groeide in 2013 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Piel de Sapo' meloen   rijpe 'Piel de Sapo' meloenen        
PMR 45

Ook bekend als 'Cantaloup No. 45'.

Dit ras is ontstaan uit een kruising tussen de meeldauwresistente selectie 'LJ 525' ofwel 'California 525' met het ras 'Hale's Best Jumbo'. In de F2-generatie werden meeldauwresistente planten teruggekruist met 'Hale's Best Jumbo'. Opvolgende selectie en zelfbestuiving leidde zes generaties verder in 1937 tot de introductie (door I.C. Jagger en G.W. Scott te Californië) van het zaadvaste en meeldauwresistente ras 'PMR 45'.
Het ras vertoont veel gelijkenissen met 'Hale's Best Jumbo', hetgeen gezien de afstamming natuurlijk niet zo vreemd is.
'PMR 45' werd na de introductie voor vele decennia lang een hoofdras voor de meloenenteelt in het westen van de Verenigde Staten. Het ras heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diverse latere rassen.

De vruchten van 'PMR 45' zijn middelgroot (circa 1,0 à 1,5 kg), enigszins gemoot en hebben een grijsgroene harde schil met net. Het stevige vruchtvlees is oranje gekleurd en goed van smaak. Rijpt middelvroeg. Rijpe vruchten laten gemakkelijk los van de plant.

De krachtig groeiende planten hebben een goede productiviteit. De planten zijn tolerant voor zoutere bodems en kunnen goed tegen hoge temperaturen. Deze twee eigenschappen zijn geërfd van de bovengenoemde selectie 'California 525', die van origine uit het kustgebied komt van de Gujarat provincie in west-India.

'PMR 45' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1.

'PMR 45' groeide in 2014 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'PMR 45' meloen   rijpe 'PMR 45' meloen   rijpe 'PMR 45' meloen    
Prescott Fond Blanc

Dit is een zeer oud Frans ras (vóór 1850). Zaden worden door enkele gespecialiseerde zaadfirma's verkocht.

Het ras geeft relatief grote platronde sterk gemote vruchten die in het rijpe stadium cremewit van kleur zijn. Door de wratterige schil hebben de vruchten een zodanig uiterlijk dat ze fraai zijn van lelijkheid ! Ze lijken eigenlijk meer op een pompoen dan op een meloen.

Het vruchtvlees is oranje van kleur. Helaas constateerden we dat de smaak veel lijkt op dit van het oude Nederlandse ras 'Enkele Net', dat wil zeggen: melig en door een laag suikergehalte behoorlijk smakeloos.

De planten groeien tamelijk sterk en de vruchtzetting verloop relatief gemakkelijk.

'Prescott Fond Blanc' groeide in 2006 voor het eerst in FruitLent (en tevens voor het laatst).

'Prescott Fond Blanc' meloenen hebben een heel bijzonder uiterlijk. Zij lijken meer op pompoenen dan op meloenen.            
Retato degli Ortolani - selezione Fino

Dit is een selectie uit het oude Italiaanse ras 'Retato degli Ortolani'. Deze selectie wordt door Four Sementi uit Piacenza (Emilia-Romagna, Italië) op de markt gebracht.

De 'Retato degli Ortolani' is een veel  gebruikte meloen in de Italiaanse keuken. Indien u in Italië "Prosciutto e melone" (meloen met Parma-ham) bestelt, dan is de kans groot dat u dit ras krijgt geserveerd.

Geeft ovale tot ronde vruchten die in het rijpe stadium zijn voorzien van een zeer sterke netvorming. Door deze sterke netvorming is de meloen grijs gekleurd, omdat de werkelijke donkeroranje kleur van de schil door de overdadige netvorming vrijwel niet meer te zien is.
Het stevige oranje gekleurde vruchtvlees smaakt goed. De vruchten zijn goed bewaarbaar. De vruchten van dit ras wegen gewoonlijk circa 1,3 tot 1,8 kilogram en zijn derhalve tamelijk groot. Aangezien deze selectie echter de aanduiding "Fino" heeft, vermoeden we dat het hier om een selectie met wat kleinere vruchten gaat.

De planten groeien middelsterk en de vruchtzetting verloopt tamelijk gemakkelijk. De vruchten rijpen wat later.

'Retato degli Ortolani' groeide in 2009 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Retato degli Ortolani' meloenen   'Retato degli Ortolani' meloen gereed voor consumptie        
Rochet - selecció Primor

Dit is een selectie uit het ras 'Rochet'. Deze selectie met de aanduiding 'Primor' wordt op de markt gebracht door Semillas Batlle S.A. te Molins de Rei (Barcelona, Spanje).

Geeft middelgrote ovale vruchten (circa 1,3 kg) met een gladde lichtgroene tot geelgroene schil. De vruchten hebben soms een beginnende netvorming op de schil, veelal middels enkele lengtegroeven. Het wit tot lichtgroen gekleurde vruchtvlees is uitermate sappig en kan in het volledig uitgerijpte stadium een merkwaardige doorschijnende glazige structuur krijgen. Het vruchtvlees heeft een zeer zoete bijzondere aromatische smaak. Tamelijk vroeg rijpend.

Wij hebben in FruitLent geconstateerd dat vruchten een vreemde zurige bijsmaak kunnen hebben, alsof ze enigzins gefermenteerd zijn. Wij denken dat we hebben vastgesteld hoe dit komt: de lengtegroeven die zich in de schil bevinden zijn namelijk soms vrij diep en vormen zo invalspoorten voor schimmels of bacteriën naar het zoete rijpende vruchtvlees. Als het vruchtvlees via deze lengtegroeven enigzins geïnfecteerd is geraakt, verklaart dit dat een deel van de suikers worden omgezet in bijvoorbeeld melkzuur. Voorgaande is weliswaar speculatie, maar komt ons wel plausibel voor.

De planten hebben een tamelijk sterke groei, waarbij de vruchtzetting vrij gemakkelijk verloopt. Opgemerkt worrdt echter dat de planten van 'Rochet' weinig mannelijke bloemen vormen. Dit ras heeft er voor de bestuiving dus baat bij indien er ook andere rassen aanwezig zijn die meer mannelijke bloemen vormen.

'Rochet' groeide in 2013 voor het eerst in FruitLent.

rijpende 'Rochet' meloenen   rijpende 'Rochet' meloen        
geoogste 'Rochet' meloen   'Rochet' meloen gereed voor consumptie        
Rubens (F1-hybride) - type Charentais

Dit F1-hybride ras behoort tot het type "Charentais". Zaden worden verkocht door Cap Vert in Frankrijk en door Van Hemert & Co. in Nederland.

'Rubens' geeft tamelijk kleine tot middelgrote ronde grijze vruchten van het type "Charentais", zonder netvorming op de schil. Het vruchtvlees is zoet, aromatisch en oranje van kleur. De vruchten rijpen vroeg.

De planten groeien middelmatig krachtig en vormen aanvankelijk niet heel veel vrouwelijke bloemen; daardoor verloopt de vruchtzetting aanvankelijk wat minder gemakkelijk. 'Rubens' is resistent tegen echte meeldauw fysio 1,2 en 5 en tegen Fusarium oxysporum f.sp. melonis fysio 0, 1 en 2.

'Rubens' groeide in 2012 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Rubens' meloen   rijpe 'Rubens' meloen gereed voor consumptie        
Silver Charm (F1-hybride) - type pickling melon

Het F1-hybride ras 'Silver Charm' wordt op de markt gebracht door Known-You Seed Co. LTD. in Taiwan.

Dit ras behoort tot de groep met de botanische naam Cucumis melo var. conomon. Deze groep wordt in het Engels ook wel aangeduid als "Oriental pickling melon". Zoals de naam al aangeeft, is dit type meloen bedoeld voor inleg in zoetzuur. Dit is in Azië de meest gehanteerde verwerkingsmethode van dit type. De vruchten van dit type worden aanmerkelijk groter dan West-Europese komkommers. Jonge vruchten kunnen ook rauw worden gegeten of worden gebruikt als toevoeging aan salades (zoals komkommers). Er zijn nog andere toepassingsmogelijkheden, zoals: smoren met rundvlees, varkensvlees, kip of met andere groenten. Ook zijn ze als zelfstandige groente te gebruiken, zoals in combinatie met zeevruchten, of in een roerbakgerecht. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat dit type meer als groente wordt gebruikt, terwijl de meest gangbare meloenen die we in West-Europa kennen gewoonlijk meer als fruit worden toegepast.

De langwerpige vruchten van 'Silver Charm' hebben ondiepe lengteribben en zijn lichtgroen van kleur. Het vruchtvlees is dun en zacht. Zoals hierboven al staat beschreven, zijn de vruchten bedoeld om in het onrijpe stadium te gebruiken en wijken daarmee dus af van de meloenenrassen die we in West-Europa gewend zijn te consumeren. Als de vruchten van 'Silver Charm' toch aan de plant blijven hangen tot het stadium waarin ze echt rijp zijn geworden (zie onderstaande foto's), dan is de schil bijna wit van kleur en de vruchten geuren dan vrij sterk (als gewone meloenen). Ondanks dat de geur doet vermoeden dat de smaak overheerlijk moet zijn, is de werkelijk helaas anders: het vruchtvlees is dan melig en flauw. De vruchten moeten dus echt in het onrijpe stadium als groente worden gebruikt.

De tamelijk groeikrachtige planten hebben donkergroene bladeren en zijn tolerant voor nat, warm en vochtig weer. De planten van 'Silver Charm' zijn resistent tegen mozaïekvirus, valse meeldauw en tegen Fusarium oxysporum f.sp. melonis fysio 0 en 1.

'Silver Charm' groeide in 2013 voor het eerst in FruitLent.

pickling melon 'Silver Charm'   pickling melon 'Silver Charm' (volledig uitgerijpt)        
Snow Leopard (F1-hybride) - type Honeydew

Dit F1-hybride ras behoort tot het type "Honeydew" en wordt door Johnny's Selected Seeds in Winslow (Maine, USA) op de markt gebracht.

Dit is de eerste Honeydew met gevlekte vruchten: de eivormige vruchten zijn niet gemoot en hebben aan de buitenzijde een gladde schil met een witte basiskleur en onregelmatige donkergroene vlekken en strepen. Vanwege het bijzondere uiterlijk is dit een leuk ras voor presentaties, markten en exclusieve restaurants.

De planten groeien middelsterk en vormen veel vrouwelijke bloemen, vaak zelfs twee in één bladoksel. De planten zijn mede daardoor erg vruchtbaar.

De vruchten worden ongeveer 1 kg zwaar en hebben lichtgroen gekleurd vruchtvlees met een zoete smaak. Rijpe vruchten zijn zeer goed bewaarbaar.

'Snow Leopard' groeide in 2010 voor het eerst in FruitLent.

meloen 'Snow Leopard'   meloen 'Snow Leopard'   close-up van het bijzondere kleurpatroon van de meloen 'Snow Leopard'    
Tasty Bites (F1-hybride) - type Tania

Dit F1-hybride ras is ontwikkeld door DP Seeds (D. Palmer Seed Co.) in Yuma (Arizona, USA) en kwam rond 2008 op de markt. Het is een tussentype tussen het in de Verenigde Staten bekende "Ananas"-type (niet te verwarren met onze Nederlandse 'Oranje Ananas') en het uit Frankrijk afkomstige "Charentais"-type. Door de veredelaar wordt het ras 'Tasty Bites' ook wel aangeduid als een zelfstandig type: het "Tania"-type.

Het ras 'Tasty Bites' valt op door de kleine ovaalronde vruchten die een formaat bereiken van slechts ongeveer 0,45 tot 0,75 kilogram per stuk. De vruchten zijn dus van een handzaam formaat en bedoeld voor één à twee personen. De schil wordt in het rijpe stadium oranjegeel tot oranjebruin van kleur en is voorzien van een sterke netvorming. De vruchten hebben een kleine zaadholte met daaromheen zeer stevig oranje gekleurd vruchtvlees met een dikke groene rand onder de schil. Het vruchtvlees heeft een zeer zoete en aromatische smaak.

Rijpe vruchten laten gemakkelijk los van de plant, waardoor bij een staande teelt regelmatig oogsten noodzakelijk is. Rijpe vruchten zijn zeer stevig en mede daardoor goed bewaarbaar.

Alhoewel het vruchtvlees oranje van kleur behoort te zijn, schijnt het soms voor te komen dat er enkele planten tussen kunnen zitten met groen of wit gekleurd vruchtvlees. Dit is een teken dat de inteeltlijnen waar deze hybride van gemaakt is nog niet helemaal stabiel zijn, zodat verwacht mag worden dat dit "probleem" zich heeft opgelost naarmate het ras langer op de markt is.

De planten zijn zeer vruchtbaar en zijn resistent tegen echte meeldauw fysio 1, tegen de bladvlekkenziekte die veroorzaakt wordt door Alternaria cucumerina en tegen Fusarium oxysporum f.sp. melonis fysio 1 en 2.

'Tasty Bites' groeide in 2015 voor het eerst in FruitLent.

rijpe 'Tasty Bites' meloenen   rijpe 'Tasty Bites' meloenen   binnenzijde rijpe 'Tasty Bites' meloenen    
Tendral verde - type wintermeloen

Dit ras behoort tot het type "wintermeloen" en is ook bekend als 'Tendral negro tardío'.

De grote vruchten (1,5 - 3,0 kg) zijn langwerpig ovaal van vorm en hebben een stevige gladde donkergroene schil. Het stevige vruchtvlees is wit van kleur en zoet van smaak. De vruchten rijpen zeer laat en zijn zoals alle wintermeloenen in rijpe toestand goed te bewaren.

Door het grotere formaat van de vruchten, kan het gewenst zijn om de vruchten bij staande teelt te ondersteunen.

'Tendral verde' groeide in 2010 voor het eerst in FruitLent.

'Tendral verde' meloen (onrijp)   'Tendral verde' meloenen        
Torpedo (F1-hybride) - type Asian

Dit F1-hybride ras is omstreeks 2018 geïntroduceerd en is de opvolger van het ras 'Sun Jewel'.

Het ras 'Torpedo' geeft kleine cilindrische vruchten (gemiddeld 0,55 kg) met als afmetingen circa 13 x 9 cm. De schil is licht gemoot en grotendeels citroengeel met daartussen smalle witte banden.

De vruchten rijpen zeer vroeg en vallen in het rijpe stadium gemakkelijk van de plant. Het vruchtvlees is knapperig wit met een gemiddelde zoetheid.

Ten opzichte van andere meloenenrassen heeft dit ras extreem kleine zaden.

De planten hebben een gemiddelde groeikracht, zijn zeer vruchtbaar en hebben een gemiddelde resistentie tegen echte meeldauw. In tegenstelling tot de meeste andere moderne meloenenrassen zijn deze bloemen zuiver vrouwelijk (en dus niet tweeslachtig). Een goede bestuiving is dus extra belangrijk.

Dit ras is in 2019 voor het eerst getest in FruitLent.

meloen 'Torpedo'   meloen 'Torpedo'      
Witte Suiker

Dit oude ras wordt door verschillende zaadfirma's op de markt gebracht. Het ras staat ook wel bekend als 'Westlandse Witte Suiker' of 'Westlandse Suiker'.

Zou oorspronkelijk van Amerikaanse oorsprong zijn en in het buitenland ook bekend zijn als 'Guernsey Conqueror', 'Honey Dew de Carne Verde’, 'Honey Dew' en 'Tom Dew'.

'Witte Suiker' is een laat rijpend ras met grote vruchten (1,5 tot 2,5 kg). De vruchten zijn iets hoogrond, niet gemoot en hebben in het rijpe stadium een licht net op de schil. Bij rijping is de schil geeloker. Het vruchtvlees is groen van kleur en erg smakelijk (hoog suikergehalte).

De planten groeien matig sterk tot sterk. Er worden verhoudingsgewijs weinig vrouwelijke bloemen gevormd. De vruchtzetting en het uitgroeien van de vruchten verlopen bij dit ras vrij moeizaam. Door veroudering en soms het afsterven van het gewas komt een tweede zetting vaak niet tot stand. Al met al is 'Witte Suiker' een moeilijk ras om te telen.

Vroeger werd 'Witte Suiker' wel incidenteel geteeld in de Nederlandse professionele tuinbouw en kwamen er derhalve wel wat vruchten van dit ras op de markt. Aangezien de commerciële teelt van meloenen in Nederland nagenoeg verdwenen is en dit ras in de buitenlandse commerciële teelten geen betekenis heeft, zult u derhalve geen 'Witte Suiker' meer aantreffen bij de gespecialiseerde groenten- en fruitzaak. Indien u dit oude ras derhalve nog wilt proeven, zult u het zelf moeten telen. Aangezien de teelt van dit oude ras moeizaam is, zijn de geoogste vruchten dan extra exclusief !

'Witte Suiker' groeide in 2008 voor het eerst in FruitLent, doch er bestond ook in de jaren daarvoor al ruime ervaring met dit ras.

rijpende 'Witte Suiker' meloenen   rijpende 'Witte Suiker' meloenen        


Rassen die met een asterix (*) zijn gemerkt, zijn ontwikkeld in FruitLent.
Zaden van deze rassen zijn uitsluitend via FruitLent verkrijgbaar !
Van de rassen 'Pelora' en 'Pelmonde' zijn echter ook zaden leverbaar via Vreeken's Zaden in Dordrecht.

 

 

 

 

 

Wilt u ook dergelijke meloenen in uw eigen hobbykas telen ?

Wij verkopen zaden van enkele van de hier omschreven rassen, zodat u daarmee zelf uw plantmateriaal kunt opkweken. Kijk onder PLANTMATERIAAL & ZADEN BESTELLEN.