© FruitLent

EXCLUSIEVE VRUCHTENTUIN OP DE RAND VAN DE STAD

   >> HOME      >> FRUITGEWASSEN
   
       
  CHERRYCOT   © FruitLent
 

 

 

   
 

Naamgeving en herkomst

Cherrycot is de Engelse naam voor een fruitgewas, welke is ontstaan uit een soortkruising tussen de inheemse Noord-Amerikaanse pruimensoort Prunus besseyi en de abrikoos (Prunus armeniaca).

De soort Prunus besseyi (of ook wel: Prunus pumila var. besseyi) staat bekend onder de naam zandkers en is in Amerika bekend als: sand cherry, Rocky Mountains cherry, Bessey cherry of dwarf cherry. De zandkers is dus iets anders dan de kers die wij in Europa kennen.

Desalniettemin suggereert de naam "cherrycot" dat het zou gaan om een kruising tussen kers en abrikoos, maar dat is dus niet het geval. Een soortkruising tussen kers en abrikoos zou overigens ook erg onwaarschijnlijk zijn, omdat deze beide soorten botanisch nogal ver uit elkaar staan.

De soortkruising tussen Prunus besseyi en abrikoos is al langere tijd bekend, want in 1908 werd door het South Dakota Agricultural Experiment Station in Brookings (South Dakota) reeds een dergelijke kruising beschreven. Deze werd (samen met andere soortkruisingen met Prunus besseyi) ontwikkeld door de heer N.E. Hansen en verkreeg de rasnaam 'Yuksa'.

Door een Duits postorderbedrijf wordt een dergelijke soortkruising sinds het winterseizoen 2011 / 2012 aangeboden onder de Duitse merknaam "Cherrykose" ®, waarbij wordt gesuggereerd alsof het zou gaan om een kruising tussen een kers en een abrikoos (hetgeen dus niet het geval is).

 

   
       
 

Kenmerken en teelt

De bomen van cherrycot hebben logischerwijs eigenschappen geërfd van beide kruisingsouders.

De kruisingsouder zandkers groeit langzaam en vormt daardoor meer een struik dan een echte boom. De struiken van zandkers zijn zeer winterhard (tot minus 50 graden Celcius) en dragen kleine eetbare vruchten.

Door deze eigenschappen van de zandkers, blijven de bomen van cherrycot ook relatief klein en zijn deze eveneens zeer winterhard.

De bladeren van de boom hebben meer weg van die van pruimen, dan die van abrikozen.

De bloesems van cherrycot kunnen zelfbestuivend zijn (doch dit zal waarschijnlijk mede afhangen van de betreffende kruising / selectie).

De vruchten worden groter dan die van zandkers, doch blijven kleiner dan die van abrikozen.

 

 

bloesems van cherrycot

vrucht van cherrycot 'Aprikyra' ®

       
 

Commerciële aspecten

Er zijn ons geen (of nog geen) commerciële toepassingen van de cherrycot bekend.

Mogelijk dat er commerciële gebruiksmogelijkheden bestaan voor de vruchten, maar mogelijk dat de cherrycot ook kan worden gebruikt als zwakgroeiende onderstam voor abrikozen of perziken. Met de selectie 'Yuksa' zijn in het verleden in ieder geval proeven uitgevoerd om deze te gebruiken als onderstam, doch hier zijn tot nu toe geen veelbelovende resultaten uit naar voren gekomen.

 

   
       
 

Omschrijving collectie FruitLent

De collectie van FruitLent omvat:

Aprikyra ®

Het ras dat wordt aangeduid met de Duitse merknaam 'Aprikyra' ® is met ingang van 2010 / 2011 op de markt via Artevos GmbH in Duitsland. Door een Duits postorderbedrijf wordt deze sedert 2011 / 2012 op de particuliere markt verkocht onder de Duitse merknaam 'Cherrykose' ®.

Ondanks de twee bovengenoemde Duitse merknamen, is de werkelijke rasnaam ons niet bekend. Het is daarmee derhalve vooralsnog onbekend wat de verdere herkomstgegevens van het ras zijn. Mogelijk komt deze uit het voormalige oostblok. Het is dus niet uit te sluiten (of zelfs waarschijnlijk te noemen) dat deze elders onder een andere naam bekend is. Nadere informatie over de exacte herkomst is derhalve welkom (e-mail).

Het zou volgens de beschrijving van het Duitse postorderbedrijf gaan om een soortkruising tussen kers en abrikoos, doch dit is dus niet juist.

De bomen zijn zeer winterhard en hebben een zwakke groeikracht en worden daardoor dus niet erg groot. De bomen vormen dunne éénjarige twijgen met veel fijn vertakt vruchthout. Bloesems worden bij 'Aprikyra' ® gevormd op het éénjarige en op het tweejarige hout. De bloesems bloeien vroeg, doch iets later dan abrikozen. De bloesems zouden zelfbestuivend zijn. De bloemblaadjes vertonen in het ballonstadium een lichtroze kleur, doch de bloesems zijn wit van kleur zodra ze geheel geopend zijn.

Goed bestand tegen monilia. De bomen zijn wel behoorlijk vatbaar voor bacteriekanker. Om een goede eetkwaliteit te bereiken kan uitdunnen van de vruchten noodzakelijk zijn.

De vruchten rijpen eind juli - begin augustus en zijn ovaalrond van vorm, waarbij de schil zeer licht behaard is, met een donker-lila tot paarse kleur. De vruchten hebben een vruchtgewicht van 40 à 45 gram en een diameter van 35 tot 40 mm.

Het vruchtvlees is zeer stevig, rood van kleur, heeft een gemiddelde zoetheid met een licht zure ondertoon en is (net als bij abrikozen) aan de droge kant en kan bij volledige rijpheid zelfs wat melig zijn. De vruchten hebben een wat complex aroma met duidelijke abrikozenkenmerken. De steen laat vrij gemakkelijk los uit het vruchtvlees. De schil is vrij dik.

Sinds het najaar van 2011 is in FruitLent één cherrycot-boom van 'Aprikyra' ® aanwezig. Deze is geënt op de onderstam 'Wangenheim' en is op 29 oktober 2016 uitgeplant op een definitieve plek (ter vervanging van een dode perzikboom).

bloesems en bloemknoppen van cherrycot 'Aprikyra' ®   bloesems van cherrycot 'Aprikyra' ®   bloesems van cherrycot 'Aprikyra' ®    
vrucht van cherrycot 'Aprikyra' ®   vrucht van cherrycot 'Aprikyra' ®   vrucht van cherrycot 'Aprikyra' ®